Tupoksi Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam hal melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur.

2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.
Dina Tyagita Vidya, S.H., M.H.
Dina Tyagita Vidya, S.H., M.H.

Yulitasari, S.E., M.M.
Yulitasari, S.E., M.M.

Yulisa Erfa, S.E., M.M.
Yulisa Erfa, S.E., M.M.

Eka sari, SE
Eka sari, SE

Karmidi, S.I.P.
Karmidi, S.I.P.

Agus Ariandi, S.Sos. M.M.
Agus Ariandi, S.Sos. M.M.

Firli Satriawan, S.STP., M.I.P.
Firli Satriawan, S.STP., M.I.P.

Devi  Agustina, S.I.P.
Devi Agustina, S.I.P.

Hapsah, S.Sos.
Hapsah, S.Sos.

Sukirman Ali
Sukirman Ali

Sukma Riana, S.A.P.
Sukma Riana, S.A.P.

Eva Widiya, S.A.P.
Eva Widiya, S.A.P.

Yunni Mutia Sari, S.A.P.
Yunni Mutia Sari, S.A.P.

Megawati, S.A.P.
Megawati, S.A.P.

Chitra Chantika, S.E.
Chitra Chantika, S.E.

Firli Satriawan, S.STP., M.I.P.
Firli Satriawan, S.STP., M.I.P.

Dimas Rijalul Fanny, S.E.
Dimas Rijalul Fanny, S.E.

Fachmi Fitra Muarif, S.E.
Fachmi Fitra Muarif, S.E.

Ari Dara Sugesti, S.E.
Ari Dara Sugesti, S.E.

Randa Aryanata Bangun, S.Ak.
Randa Aryanata Bangun, S.Ak.

Surya Ramadani,S.E.
Surya Ramadani,S.E.